सामग्री प जा

तापमान

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
हिन्नअ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स केरऽ एगो खंड केरऽ तापीय गति दिखालऽ गेलऽ छै। अणु केरऽ विभिन्न आंतरिक कंपन आरू घूर्णन केरऽ स्वतंत्रता डिग्री होय छै।

तापमान, तौव या ताप एगो भौतिक मात्रा छेकै जे गर्मी आरू ठंडा के धारणा क॑ मात्रात्मक रूप स॑ व्यक्त करै छै। तापमान थर्मामीटर सँ नापलौ जाय छै। थर्मामीटर क॑ विभिन्न तापमान पैमाना प॑ कैलिब्रेट करलऽ जाय छै जे ऐतिहासिक रूप स॑ परिभाषा लेली विभिन्न संदर्भ बिंदु आरू थर्मामीटरिक पदार्थऽ प॑ निर्भर रहलऽ छै। सबसँ आम पैमाना छेकै सेल्सियस पैमाना जेकरऽ इकाई चिन्ह °C छेकै (पहिने सेंटीग्रेड कहलऽ जाय छेलै), फारेनहाइट पैमाना (°F), आरू केल्विन पैमाना (K), बाद बला के उपयोग मुख्य रूप स॑ वैज्ञानिक उद्देश्य लेली करलऽ जाय छै। अन्तरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली केरऽ सात आधारभूत मात्रक म॑ स॑ एक छेकै।

निरपेक्ष शून्य, यानी शून्य केल्विन या −273.15 °C, ऊष्मागतिकी तापमान पैमाने केरऽ सबसें निचला बिन्दु छेकै। प्रयोगात्मक रूप स॑ एकरौ बेसी निकट जाबै सकै छै लेकिन वास्तव म॑ नै पहुँचलऽ जाय सकै छै, जैसनऽ कि ऊष्मागतिकी केरौ तेसरौ नियम म॑ मान्यता देलऽ गेलऽ छै। वही तापमान प कोय पिण्ड सँ ताप क रूप मँ ऊर्जा निकालै लेली असंभव होय छै। प्राकृतिक विज्ञान केरऽ सब क्षेत्रऽ म॑ तापमान महत्वपूर्ण छै, जेकरा म॑ भौतिकी, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, सामग्री विज्ञान, धातु विज्ञान, यांत्रिक अभियांत्रिकी आरू भूगोल के साथ-साथ दैनिक जीवन केरऽ अधिकांश पहलू भी शामिल छै।

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]