ईरानी भाषासमूह

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

ईरानी भाषासमूह हिंद-ईरानी भाषासमूह क एगो उपशाखा छेकै। ध्यान रहौं कि हिन्द-ईरानी भाषाएँ स्वयं भारोपीय भाषासमूह क एगो उपशाखा छेकै। आधुनिक युग मँ विश्व मँ लगभग 15-20 करोड़ लोग सिनी ईरानी भाषा क अपनी मातृभाषा केरौ रूप मँ बोलै छै आरो ऍथ़नॉलॉग भाषाकोष मँ सन् 2011 तक 87 ईरानी भाषा सिनी दर्ज छेलै। एकरा मँ सँ फारसी भाषा केरौ 6.5 करोड़, पश्तो भाषा केरौ 5-6 करोड़, कुर्दी भाषा केरौ 1.8 करोड़, बलोची भाषा केरौ 70 लाख आरो लूरी भाषा केरौ 23 लाख बोलै बला छेलै। ईरानी भाषा ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान (बचिस्तान आरो ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रान्त), तुर्की (पूर्व में कुर्दी इलाका) आरो इराक (उत्तर मँ कुर्दी इलाक़े) मँ बोललौ जाबै छै। पारसी धर्म क धार्मिक भाषा, जेकरा अवस्ताई भाषा कहै छै, भी एगो प्राचीन ईरानी भाषा छेकै।

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]