पंजाबी भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

पंजाबी (गुरमुखी लिपि मँ: ਪੰਜਾਬੀ; शाहमुखी लिपि मँ: پنجابی) एगो हिंद-आर्यन भाषा छेकै आरो ऐतिहासिक पंजाब क्षेत्र (अबअ भारत आरो पाकिस्तान केरौ बीच विभाजित) केरौ निवासी तथा प्रवासी सिनी द्वारा बोललौ जाबै छै। जे भारत आरो पाकिस्तान दोनों देश मँ छै। पाकिस्तान क 1998 क जनगणना आरो 2001 क भारत के जनगणना केरौ अनुसार, भारत आरो पाकिस्तान मँ भाषा केरौ कुल वक्ता सिनी क संख्या लगभग 1-13 करोड़ छै, जेकरौ अनुसार इ विश्व क 11मां सबसँ व्यापक भाषा छेकै। इ भासा भारतीय संविधान के आठमां अनुसूची मँ शामिल छै। कम सँ कम पिछला 300 बरस सँ लिखित पंजाबी भाषा क मानक रूप, माझी बोलला प आधारित छै, जे ऐतिहासिक माझा क्षेत्र क भाषा छेकै।

नामोत्पत्ति[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

भासाई उत्पत्ति आरो इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

शैली सिनी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

मानकीकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बोली सिनी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

लिपि[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

शब्दावली[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

स्वरविज्ञान[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

स्वर[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्यंजन[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

विदेशी ध्वनियाँ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्याकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

जनसांख्यिकी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]