प्लूटो

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

साँचा:बहुविकल्पी शब्द

प्लूटो के अनेक अर्थ हुए सकै छै| कृपया अपनो वांछित अर्थ निम्नलिखित म स चुनो|

प्लूटो (अंग्रेज़ी : en:Pluto (mythology), लातिनी : Pluto प्लूतो ) प्राचीन रोमन धर्म के देवता|

प्लूटो ग्रह सौर मण्डल कै सबसऺ बाहरी ग्रह छै।

प्लूटो ज्योतिष में |

प्लूटो वाल्ट डिज़्नी के ऐगो कार्टून पात्र छीकै |