सामग्री प जा

खगोल शास्त्र

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला केरऽ परानाल वेधशाला गैलेक्टिक केंद्र लेली लेजर गाइड स्टार केरऽ गोलीबारी करी रहलौ छै

खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान एगो प्राकृतिक विज्ञान छेकै जे आकाशीय वस्तु आरू घटना के अध्ययन करै छै। एकरऽ उत्पत्ति आरू विकास के व्याख्या करै लेली गणित, भौतिकी, आरू रसायन विज्ञान के प्रयोग करलऽ जाय छै। रुचि के वस्तु मँ ग्रह, चंद्रमा, तारा, नीहारिका, आकाशगंगा, आरू धूमकेतु शामिल छै। प्रासंगिक घटना म॑ सुपरनोवा विस्फोट, गामा किरण फटना, क्वासर, ब्लेज़र, पल्सर, आरू ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण शामिल छै। अधिक सामान्य रूप स॑ खगोल विज्ञान पृथ्वी केरौ वायुमंडल स॑ बाहर निकलै वाला सब्भे चीज केरौ अध्ययन करै छै। ब्रह्माण्ड विज्ञान खगोल विज्ञान केरऽ एगो शाखा छेकै जे समग्र रूप स॑ ब्रह्मांड केरऽ अध्ययन करै छै। खगोल विज्ञान सबसँ पुरानौ प्राकृतिक विज्ञान मँ सँ एक छै। दर्ज इतिहास केरऽ प्रारंभिक सभ्यता रात केरऽ आकाश केरऽ विधिवत अवलोकन करलकै। यै मँ बेबिलोन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता, माया सभ्यता, आरु अमेरिकि प्राचीन मूल निवासी शामिल छै। पूर्व मँ खगोल विज्ञान मँ खगोल विज्ञान मँ गणना, आकाशीय मार्गदर्शन, अवलोकनात्मक खगोल विज्ञान, आरु कैलेंडर के निर्माण जैसनऽ विविध विषय शामिल छेलै। आजकल पेशेवर खगोल विज्ञान क॑ हरदम खगोल भौतिकी के समान कहलऽ जाय छै।

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]