सामग्री प जा

कश्मीर

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप क सबसँ उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र छेकै। 19मां शताब्दीक मध्य मँ "कश्मीर" शब्द मात्र महान हिमालय आरो पीर पंजाल श्रेणी क बीच क कश्मीर घाटी क दर्शाबै छेलै। आय ई शब्द स॑ एगो बड़ऽ क्षेत्र शामिल छै जेकरा म॑ भारतीय प्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर आरू लद्दाख, पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र आजाद कश्मीर आरू गिलगित-बाल्तिस्तान, आरू चीनी प्रशासित क्षेत्र अक्षई चिन आरू ट्रांस-कराकोरम ट्रैक्ट शामिल छै।


संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]