सामग्री प जा

उत्तर छोटानागपुर मंडल

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

उत्तर छोटानागपुर मंडल भारत देस केरौ झारखंड राज्य क 5 प्रशासनिक प्रभाग मँ सँ एक प्रभाग छेकै।

झारखंड 24सो जिला के मानचित्र
झारखंड के 24सो जिला सिनी

इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

भूगोल[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

जिला सिनी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

प्रशासनिक प्रभाग मँ 7 जिला आबै छै, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। एकरौ मुख्यालय हजारीबाग मँ स्थित छै।।

संस्कृति[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

जनसांख्यिकीय[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]