सामग्री प जा

उत्तरध्रुवीय महासागर

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
उत्तरध्रुवीय महासागर

उत्तरध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध मँ स्थित छै जे अधिकतर आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र मँ फैललऽ छै। ई विश्व क पाँच प्रमुख महासागरीय प्रभाग (पाँच महासागर) सभ मँ सबसँ छोटौ आरो उथला छै। अंतर्राष्ट्रीय जलविज्ञान संगठन (UPC) एकरा महासागर के रूप में मान्यता दै छै, जबकि कुछु समुद्रशास्त्री एकरा आर्कटिक भूमध्य सागर या बस आर्कटिक सागर कहै छै आरू एकरा अटलांटिक महासागर केरऽ भूमध्य सागरऽ में स॑ एक मान॑ छै ।

लगभग पूरा तरह सं यूरेशिया आरो उत्तरी अमेरिका सं घेरलौ आर्कटिक महासागर साल भरि (आरो जाड़ौ क समय मँ लगभग पूर्ण रूप सं) समुद्री बर्फ सं आंशिक रूप सं आच्छादित रहै छै। आर्कटिक महासागर केरऽ तापमान आरू लवणता मौसम के हिसाब स॑ बदलत॑ रहै छै, कैन्हेंकि एकरऽ बर्फ पिघली क॑ जमी जाय छै। एकरऽ औसत लवणता पाँच प्रमुख महासागरऽ में सबसें कम छै, जेकरऽ कारण छै कम वाष्पीकरण, नदी आरू धाराऽ स॑ आबै वाला मीठऽ पानी केरऽ भारी मात्रा, आरू उच्च लवणता वाला महासागरऽ स॑ सीमित संपर्क, जेकरऽ कारण ई उच्च लवणता वाला यहाँ के पानी बहुत छोटऽ छै महासागर बहै छै। एकरे ठामक लगभग 50% बर्फ गर्मी मे पिघलि जाय छै। नेशनल सेंटर फॉर स्नो एंड आइस डाटा उपग्रह डाटा के उपयोग करी क॑ आर्कटिक समुद्री बर्फ केरऽ आवरण आरू ओकरऽ पिघलै के दर के तुलनात्मक दैनिक रिकॉर्ड उपलब्ध करै छै जे पिछला सालऽ के डाटा के आधार प॑ छै।

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]