सामग्री प जा

आन्द्रेस जोनस आंग्स्ट्राम

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

आन्द्रेस जोनस आंग्स्ट्राम एगो स्वीडेनी वैज्ञानिक केरौ नाँव छेकै। हिन्कौ जनम स्वीडन मँ 13 अगस्त 1814 क होलौ छेलै आरू मृत्यु 21 जून 1874 क होलै। हिन्के नाँव प इकाई कर्विमान (आंग्स्ट्राम Å) केरौ उपयोग परमाणु आरू अणु केरौ नाप, रासायनिक बाँध क लम्बाई आरू प्रत्यक्ष प्रकाश केरौ स्पैक्ट्रा बताय लेली प्रयोग होय छै।

आन्द्रेस जोनस आंग्स्ट्राम के छवि चित्र