अष्टाध्यायी

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अष्टाध्यायी (अष्टाध्यायी = आठ अध्या बला) महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण क एगो अत्यंत प्राचीन ग्रंथ (700 ई पू) छेकै।