अरुणाचल प्रदेश

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
अरुणाचल प्रदेश क गोल्डन पैगोडा नामसे
भारत मँ अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश भारत क एगो पूर्वोत्तर राज्य छेकै। अरुणाचल क अर्थ अंगिका मँ "उगतँ सूर्य केरौ पहाड़" (अरुण + अचल; 'अचल' क अर्थ होय छै 'नाय चलै बला' अर्थात पहाड़)। ई राज्य दक्षिण मँ असम, दक्षिण पूर्व मँ नागालैंड, पूर्व मँ बर्मा/म्यांमार, पश्चिम मँ भूटान आरो उत्तर मँ तिब्बत सँ सटलौ छै। इटानगर राज्य क राजधानी छेकै। राज्य क मुख्य भाषित भाषा हिन्दी छेकै। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ १,१२९ किलोमीटर सीमा साझा करै छै। भारत क सन् २०११ क जनगणना अनुसार अरुणाचल प्रदेशक जनसंख्या १,३८२,६११ छेलै आरो क्षेत्रफल ८३,७४३ वर्ग किलोमीटर (३२,३३३ वर्ग मील) छै। ई जातीय रूप सँ विविधतापूर्ण राज्य छेकै, जेकरा मँ मुख्य रूप सँ पश्चिम मँ मोनपा लोग, केन्द्र मँ तानी लोग, पूर्व मँ ताई आरो दक्षिण मँ नागा लोग सिनी छै। ई राज्य केरऽ एगो बड़ऽ हिस्सा प॑ जनवादी गणराज्य चीन आरू चीन गणराज्य (ताइवान) दूनू दक्षिण तिब्बत केरऽ इलाका के हिस्सा के रूप म॑ दावा करै छै।

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]