अमेरिका

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अमेरिका क संयुक्त राज्य (अंग्रेज़ी: United States of America), जेकरा सामान्यतः संयुक्त राज्य (सं॰रा॰; अंग्रेज़ी: United States या US) या अमेरिका कहलौ जाय छै, उत्तरी अमेरिका मँ स्थित एगो देश छेकै, इ 50 राज्य, एगो फ़ेडरल डिस्ट्रिक्ट, पाँचठो प्रमुख स्व-शासनीय क्षेत्र, आरू विभिन्न अधिनस्थ क्षेत्र सँ मिली क बनलौ छै।

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]