अंडमान सागर

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
अंडमान सागर नीला रंग मँ चित्रित छै

अंडमान सागर बंगाल केरऽ खाड़ी मं स्थित छै। अंडमान सागर बंगाल के खाड़ी केरौ दक्षिण पूर्व, म्यांमार केरौ दक्षिण, थाईलैंड केरौ पश्चिम आरो अंडमान आरू निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व मँ स्थित एगो जल निकाय छेकै। ई हिन्द महासागर क एगो भाग छेकै। ई उत्तर सँ दक्षिण धरि लगभग १२०० किमी आरो पूर्व सँ पश्चिम धरि लगभग ६५० किमी विस्तारित छै आरो एकर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ७,९७,००० किमी छै। एकरौ औसत गहराई ८७० मीटर आरो अधिकतम गहराई ३,७७७ मीटर छै।

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]