सामग्री प जा

अंगूठी

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
अंगूठी

अंगूठी एगो गहना छेकै जेकरा उंगली म॑ पहननलऽ जाबै सकै छै। अंगूठी एगो गहना छेकै आरू उंगली मँ पहनलौ जाय सकै छै। इ मुख्यता अनामिका मँ पहनलौ जाय छै| अंगूठी पुरुष और महिला, दोनों दुआरा पहनलौ जाय छै। अंगूठी धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, हड्डी, कांच, रत्न आरू अन्य सामग्री क बनैलौ जाबै सकै छै।

घुरतँ अंगूठी केरौ एनीमेशन