अंगकोर थोम

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
अंकोर थोम केरो दक्षिणी द्वार

अंगकोर थोम (खमेर भाषा: អង្គរធំ); शाब्दिक अर्थ "महान शहर") कम्बोडिया केरऽ एगो प्राचीन शहर छेकै जे खमेर साम्राज्य केरऽ अंतिम आरू सबसें लम्बा राजधानी छेलै। एकरऽ स्थापना 12वीं सदी म॑ जयवर्मन सातवाँ न॑ करलकै। एकरऽ क्षेत्रफल लगभग ९ वर्ग किलोमीटर छै, जेकरा म॑ जयवर्मन आरू पूर्व केरऽ शासकऽ द्वारा निर्मित बहुत सारा स्मारक स्थित छै। जयवर्मनक महल शहर क बीचोबीच छै।

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]