आँकड़ा

नेविगेशन प जा खोज प जा
पृष्ट केरौ आँकड़ा
सामग्री पृष्ठ१,६३९
पृष्ठ
(वार्ता पृष्ठ, पुनर्निर्देशन आरिन समेत विकि केरौ सब्भे पृष्ठ सिनी।)
४,५२१
अपलोड करलौ गेलौ फ़ाइल सिनी
संपादन केरौ आँकड़ा सिनी
विकिपीडिया बनला केरौ बाद सँ पृष्ठ संपादन१९,६००
प्रति पृष्ठ औसत संपादन४.३४
सदस्य आँकड़े
पंजीकृत सदस्य (सदस्य सूची)१,५१६
सक्रिय सदस्य (सदस्य सूची)
(गत ३० दिनौ मँ कुछु गतिविधि राखै बला सदस्य सिनी)
१३
बॉट (सदस्य सूची)
प्रचालक (सदस्य सूची)
अन्तरफलक प्रबंधक (सदस्य सूची)
प्रशासक (सदस्य सूची)
छुपाय वबला (सदस्य सूची)
परिचालक (सदस्य सूची)
खाता निर्माता (सदस्य सूची)
आयातक (सदस्य सूची)
अंतरविकि आयातक (सदस्य सूची)
आईपी अवरोध मुक्त (सदस्य सूची)
सदस्य जाँचकर्ता सिनी (सदस्य सूची)
Users blocked from the IP Information tool (सदस्य सूची)
स्थापित सदस्य (सदस्य सूची)
अन्य आँकड़ा सिनी
Words in all content pages६,८३,४१०